top of page

Bodywork Spa Group

Public·9 members
Luke Peterson
Luke Peterson

Kurani Me Shkronja Latine.pdfl


Nëse unë apo një arab që e kupton arabishten drejt e saktë do u dëgjonte juve duke lexuar cilëndo sure me shkronja latine mbrenda një ajeti aq shumë gabime bëhen saqë i bie sikur të kthesh kuptimin kontrast me atë që është realisht.
Kurani Me Shkronja Latine.pdflDhe në anën tjetër ti po pretendon se është Kuran dhe po e lexon me atë nijet, por në fakt po thua diçka që nuk ka thënë Zoti, ti po e ndryshon fjalën e Zotit. Andaj hesht dhe mos e lexo me shkronja latine por vazhdo dhe mësoi shkronjat arabe dhe lexoj saktë.


Lutja është paraqitur në tri forma: me shkronja arabe, në gjuhën arabe me shkronja latine dhe e përkthyer në gjuhën shqipe. Gjithashtu është e paraqitur një figurë përmes të cilës bëhet më e kapshme për fëmijët dhe argëtohen duke e ngjyrosur atë.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page